http://allmynews.fr/haikanbuhin/16126slki42041081 企業情報 アウス:ステンレス製ツバ広掃除口(VP・VU兼用) 型式:D-COVTS-PU-75